Traduzione Tedesco-Polacco per "nehmen"

"nehmen" traduzione Polacco

nehmen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <nimmt, nahm, genommen>

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

 • brać <wziąć>(aus / etwas zGenitiv | dopełniacz gen), (etwas auf sich na siebieAkkusativ | biernik akk), (sichDativ | celownik dat sobie)
  nehmen
  nehmen
 • wypićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  nehmen Tee usw
  napić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pfGenitiv | dopełniacz gen
  nehmen Tee usw
  nehmen Tee usw
 • zaży(wa)ć
  nehmen Arznei
  nehmen Arznei
 • odbierać <odebrać>auch | również, teża. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
  zab(ie)rać
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
 • zdoby(wa)ć
  nehmen Festung
  nehmen Festung
esempi
 • an sich nehmen Sache
  brać <wziąć>, zatrzym(yw)ać dla siebie, przywłaszczać <-czyć>sobieAkkusativ | biernik akk
  an sich nehmen Sache
 • diesen Weg nehmen
  iść <pójść>oder | albo, lubod <po>jechać tą drogą
  diesen Weg nehmen
 • den Zug nehmen
  <po>jechać pociągiem
  den Zug nehmen
 • nascondi gli esempimostra più esempi
Reißaus nehmen
da(wa)ć drapaka, da(wa)ć dyla
Reißaus nehmen
ernst nehmen
traktować poważnieoder | albo, lub od (na) serio
ernst nehmen
Drogen nehmen
narkotyzować się, brać narkotykioder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg dragi
grzać salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
Drogen nehmen
in Schlepp nehmen
brać <wziąć>na hol
in Schlepp nehmen
keine Notiz nehmen (von)
nie zwracać <zwrócić>uwagi (naAkkusativ | biernik akk)
keine Notiz nehmen (von)
die Kurve nehmen
brać <wziąć>zakręt
die Kurve nehmen
seinen Hut nehmen
złożyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf rezygnację, odejśćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
seinen Hut nehmen
in Haft nehmen
aresztowaćimperfektives und perfektives Verb | czasownik dokonany i niedokonany (im)pf
in Haft nehmen
Zuflucht nehmen (zu etwas)
uciekać <uciec>się (doGenitiv | dopełniacz gen)
Zuflucht nehmen (zu etwas)
Anstoß nehmen (anDativ | celownik dat)
<z>gorszyć sięInstrumental | narzędnik inst
Anstoß nehmen (anDativ | celownik dat)
Bezug nehmen aufAkkusativ | biernik akk
powoł(yw)ać się naAkkusativ | biernik akk
Bezug nehmen aufAkkusativ | biernik akk
Unterricht nehmen
pobierać nauki
brać lekcje
Unterricht nehmen
einen guten Verlauf nehmen
przyb(ie)rać pomyślny obrót
einen guten Verlauf nehmen
Rauschgift nehmen
narkotyzować się, zażywać narkotyki
Rauschgift nehmen
unter Feuer nehmen
brać <wziąć>pod obstrzał
unter Feuer nehmen
Abschied nehmen (von)
pożegnać sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf (zInstrumental | narzędnik inst)
Abschied nehmen (von)
in Zahlung nehmen
przyjmować <-jąć>na poczet zapłaty
in Zahlung nehmen
seinen Ausgang nehmen (von)
brać <wziąć>początek (od, zGenitiv | dopełniacz gen)
seinen Ausgang nehmen (von)
sichDativ | celownik dat das Leben nehmen
odebraćperfektives Verb | czasownik dokonany pf sobie życie
sichDativ | celownik dat das Leben nehmen
in Angriff nehmenAkkusativ | biernik akk
przystępować <-stąpić>
zab(ie)rać się umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg (doGenitiv | dopełniacz gen)
in Angriff nehmenAkkusativ | biernik akk

"Nehmen" traduzione Polacco

Nehmen
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

esempi
 • er ist hart im Nehmen
  jego nic nie powali
  er ist hart im Nehmen
 • er ist hart im Nehmen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  jego nic nie wyprowadzi z równowagi
  er ist hart im Nehmen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig

Ci comunichi la Sua opinione!

Come trova il dizionario online Langenscheidt?

Grazie per la Sua valutazione!

Desidera lasciare un feedback sui nostri dizionari online?

Manca una traduzione, ha notato un errore o desidera farci un complimento? Compili il nostro modulo per il feedback. Il Suo indirizzo e-mail è opzionale e ci serve solo per rispondere alla Sua richiesta secondo la nostra politica sulla privacy.

Veuillez confirmer que vous êtes bien un être humain en cochant cette case.*

*Campi obbligatori

Si prega di compilare i campi contrassegnati.

Grazie per il Suo feedback!

Vieni a farci visita al sito: