Traduzione Tedesco-Polacco per "machen"

"machen" traduzione Polacco

machen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

 • <z>robić (auch | również, teża. jemanden zu etwas kogośInstrumental | narzędnik inst)
  machen verrichten, tun
  machen verrichten, tun
 • odby(wa)ć
  machen Reise
  machen Reise
 • <po>słać
  machen Bett
  machen Bett
 • <po>sprzątać (A, wLokativ | miejscownik lok)
  machen Zimmer
  machen Zimmer
 • wyrabiać <-robić>
  machen herstellen
  machen herstellen
 • sprawi(a)ć, <s>powodować
  machen (verursachen, hervorrufen) mitSubstantiv | rzeczownik subst
  machen (verursachen, hervorrufen) mitSubstantiv | rzeczownik subst
 • napędzać <-dzić>Genitiv | dopełniaczgen
  machen Angst
  machen Angst
 • robićAkkusativ | biernik akk
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
  narobićperfektives Verb | czasownik dokonany pfGenitiv | dopełniacz gen
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
esempi
 • jemandem Sorgen machen wird oft nur mit Verb übersetzt
  jemandem Sorgen machen wird oft nur mit Verb übersetzt
 • załatwićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  machen etwas zu Ende bringen
  machen etwas zu Ende bringen
esempi
esempi
 • etwas größer machen (bewirken) mitAdjektiv | przymiotnik adj
  powiększać <-szyć>, zwiększać <-szyć>Akkusativ | biernikakk
  etwas größer machen (bewirken) mitAdjektiv | przymiotnik adj
 • jemanden unglücklich machen
  unieszczęśliwi(a)ć kogoś
  jemanden unglücklich machen
 • jemanden neugierig machen
  zaciekawi(a)ćperfektives Verb | czasownik dokonany pf kogoś
  jemanden neugierig machen
 • nascondi gli esempimostra più esempi
esempi
machen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

esempi
 • wir müssen machen, dass wir fertig werden
  musimy się pośpieszyć, aby jak najszybciej skończyć
  wir müssen machen, dass wir fertig werden
 • mach schnell!, (nun) mach schon! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  pośpiesz się!
  mach schnell!, (nun) mach schon! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • machen wir! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  zrobi się!
  machen wir! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • nascondi gli esempimostra più esempi
machen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

esempi
 • wenn es sich machen lässt
  wenn es sich machen lässt
 • das wird sich machen lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  das wird sich machen lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • das macht sich gut
  to ładnieoder | albo, lub od dobrze wygląda
  das macht sich gut
 • nascondi gli esempimostra più esempi
esempi
 • sich ans Werk machen mitPräposition | przyimek präp
  zab(ie)rać się do dzieła
  sich ans Werk machen mitPräposition | przyimek präp
 • sich auf den Weg machen
  wyruszać <-szyć>
  sich auf den Weg machen
 • sich auf den Weg machen
  uda(wa)ć się (nach, zu doGenitiv | dopełniacz gen)
  sich auf den Weg machen
 • nascondi gli esempimostra più esempi
Fortschritte machen
robić postępy (inDativ | celownik dat wLokativ | miejscownik lok)
Fortschritte machen
traurig machen
zasmucićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
traurig machen
rund machen
zaokrąglać <-lić>
rund machen
kleiner machen
kleiner machen
sprowadzać <-dzić>do wspólnego mianownika
gleichnamig machen
Druck machen
Pipi machen
Pipi machen
fertig machen
szykować, przygotow(yw)ać (auch | również, teża.reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r sich się), (zu, für doGenitiv | dopełniacz gen)
fertig machen
Besorgungen machen
załatwi(a)ć sprawunki
Besorgungen machen
Urlaub machen
przebywać na urlopieoder | albo, lub od wczasach
Urlaub machen
Inventur machen
dokon(yw)ać inwentaryzacji
Inventur machen
Abstriche machen
zmniejszać <-szyć>wymagania
Abstriche machen
Heu machen
Heu machen
bewohnbar machen
doprowadzać <-dzić>do stanu mieszkalnego
bewohnbar machen
Station machen
zatrzym(yw)ać się na postój (inDativ | celownik dat wLokativ | miejscownik lok)
Station machen
Zugeständnisse machen
iść <pójść>na ustępstwa
Zugeständnisse machen
Schule machen
znaleźćperfektives Verb | czasownik dokonany pf naśladowców
Schule machen
Liebe machen
Liebe machen
chronić przed zranieniem
unverwundbar machen
mobil machen
<z>mobilizować (gegen przeciwDativ | celownik dat)
mobil machen

Ci comunichi la Sua opinione!

Come trova il dizionario online Langenscheidt?

Grazie per la Sua valutazione!

Desidera lasciare un feedback sui nostri dizionari online?

Manca una traduzione, ha notato un errore o desidera farci un complimento? Compili il nostro modulo per il feedback. Il Suo indirizzo e-mail è opzionale e ci serve solo per rispondere alla Sua richiesta secondo la nostra politica sulla privacy.

Veuillez confirmer que vous êtes bien un être humain en cochant cette case.*

*Campi obbligatori

Si prega di compilare i campi contrassegnati.

Grazie per il Suo feedback!

Vieni a farci visita al sito: