Traduzione Croato-Tedesco per "u"

"u" traduzione Tedesco

u
prijedlog | Präposition präp

Panoramica di tutte le traduzion

(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)

 • inakuzativ | Akkusativ akk zudativ | Dativ dat nachakuzativ | Akkusativ akk
  u lokalno, kamo? kuda?akuzativ | Akkusativ akk
  u lokalno, kamo? kuda?akuzativ | Akkusativ akk
 • indativ | Dativ dat andativ | Dativ dat
  u gdje?lokativ | lokativ lok
  u gdje?lokativ | lokativ lok
esempi
 • u nedjelju
  am Sonntag
  u nedjelju
 • u osam sati
  um acht Uhr
  u osam sati
 • u roku odgenitiv | Genitiv gen
  binnengenitiv | Genitiv gen
  u roku odgenitiv | Genitiv gen
 • nascondi gli esempimostra più esempi
u oblikugenitiv | Genitiv gen
in der Form (genitiv | Genitivgen vondativ | Dativ dat)
u oblikugenitiv | Genitiv gen
u stvari
im Grunde
u stvari
u izobilju
in Hülle und Fülle
u izobilju
u redu
in Ordnung
u redu
u privitku
in der Anlage
u privitku
u tančine
haarklein, bis ins Detail
u tančine
crv u drvu
Holzwurmmuški rod | Maskulinum m
crv u drvu
u zamjeni
u zamjeni
zaviriti u čašu figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
(tief) ins Glas schauen
zaviriti u čašu figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
u usporedbi
im Vergleich, verglichen (sinstrumental | instrumental instr /mitdativ | Dativ dat)
u usporedbi
stjerati u kut figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
in die Enge treiben
stjerati u kut figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
u šali
im Spaß
u šali
u sklopu figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
im Rahmengenitiv | Genitiv gen /genitiv | Genitiv gen
u sklopu figurativno, u prenesenom značenju | figurativ, in übertragenem Sinnfig
u pratnji
u pratnji
u afektu
im Affekt
u afektu
ići u tuđinu
in die Fremde ziehen
ići u tuđinu
u vezi
u vezi
u vrijednosti
im Wert (od von)
u vrijednosti
u globalu
u globalu

Ci comunichi la Sua opinione!

Come trova il dizionario online Langenscheidt?

Grazie per la Sua valutazione!

Desidera lasciare un feedback sui nostri dizionari online?

Manca una traduzione, ha notato un errore o desidera farci un complimento? Compili il nostro modulo per il feedback. Il Suo indirizzo e-mail è opzionale e ci serve solo per rispondere alla Sua richiesta secondo la nostra politica sulla privacy.

Veuillez confirmer que vous êtes bien un être humain en cochant cette case.*

*Campi obbligatori

Si prega di compilare i campi contrassegnati.

Grazie per il Suo feedback!

Vieni a farci visita al sito: